İhale Teklif Dosyası

Proje üzerinden Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ile birlikte teklif icmali (Yapı Birim Maliyeti, İnşaat, Elektrik ve Mekanik Keşif Özetleri, Pursantaj Tabloları, Proformalar, Özel Analizler) dosyalanarak dijital eki ile müşterilerimize teslim edilir.